نشست کمیته های تخصصی اتاق اکو در آنکارا برگزار شد...

نشست کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو در آنکارا پایتخت ترکیه با حضور نمایندگان اتاق های ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان و قزاقستان به همراه اتاق اکو و نماینده دبیرخانه اتاق اکو در...

کمیته انتخابات الکترونیکی مجلس و خبرگان تشکیل شد...

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیته فعالی در وزارت ارتباطات با هدف بررسی وضعیت ارتباطات کشور در آستانه برگزاری انتخابات الکترونیک مجلس و خبرگان رهبری، تشکیل شده و برنامه‌ریزی برای این مهم را در...