آقای وزیر کشور! جلوی تبلیغات ورود پول‌های کثیف به انتخابات را بگیرید...

نماینده مردم تهران ضمن هشدار نسبت به ورود پول‌های کثیف به انتخابات و تبلیغات زودهنگام کاندیداها در تذکری به وزیر کشور، گفت: آقای وزیر کشور! جلوی تبلیغات ورود پول‌های کثیف به انتخابات را بگیرید....