ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در شهرکرد

فرماندار شهرستان شهرکرد از ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در شهرستان خبر داد و گفت: دستگاه‌ها و نهادهای اداری این شهرستان برای جلوگیری از بی‌نظمی در تبلیغات انتخاباتی طرح پیشنهاد می‌دهند....

آقای وزیر کشور! جلوی تبلیغات ورود پول‌های کثیف به انتخابات را بگیرید...

نماینده مردم تهران ضمن هشدار نسبت به ورود پول‌های کثیف به انتخابات و تبلیغات زودهنگام کاندیداها در تذکری به وزیر کشور، گفت: آقای وزیر کشور! جلوی تبلیغات ورود پول‌های کثیف به انتخابات را بگیرید....