کنفرانس بین المللی برند گردشگری در اصفهان به کار خود پایان داد...

نخستین کنفرانس بین المللی برند گردشگری در اصفهان با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی  و رییس اتاق اصفهان پس از دو روز برگاری کارگاههای جنبی  در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان به کار خود ...