برجام در یک بزرگراه و مسیر آماده‌ای به نتیجه نرسید/مسائل داخلی و بازی قدرت درونی آمریکا به ما مربوط نیست

جابرانصاری با بیان اینکه برجام در یک بزرگراه و مسیر آماده‌ای به نتیجه نرسید، گفت: در داخل آمریکا و رقبا و دشمنان ما در منطقه پیرامونی همه تلاش خود را به کار گرفتند که توافق حاصل نشود و در حال حاضر نیز بیکار ننشستند. به اشتراک بگذارید:


دیدگاهها بسته است.