مدیر جهاد کشاورزی لردگان خبر داد پیش‌بینی برداشت 37 هزار تن سیب از باغ...

مدیر جهاد کشاورزی لردگان با اشاره به برداشت سیب از باغات این شهرستان گفت: با توجه به میزان باروری باغات در سال جاری پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از 37 هزار تن سیب از باغات شهرستان لردگان برداشت شو...

شهرستان لردگان

شهرستان لردگان یکی از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری است. مردم لردگان دارای گویش، موسیقی و آداب بختیاری هستند....

لردگان ، شهر چشمه ها

شهرستان لردگان یکی از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری است. مردم لردگان دارای گویش، موسیقی و آداب بختیاری هستند. جمعیت: ۲۳۰۰۰۰ برآورد ۱۳۸۱ نام لردگان در برخی منابع تاریخی به صورت لوردگان نیز ذکر ش...