دادستان شاهین‌شهر و میمه هشدار داد فعالیت مسیحت تبشیری و عرفان‌های کیه...

دادستان شهرستان شاهین‌شهر و میمه از فعالیت مسیحت تبشیری و عرفان‌های کیهانی در جذب جوانان مسلمان شاهین‌شهری خبر داد و گفت: یکی از دلایل موفقیت‌های مسیحت تبشیری و عرفان‌های کیهانی در شاهین‌شهر ارائه دی...